NHL 16/17

game day 10/13/2016

13.10.2016
1:00
Ottawa
Ottawa
Toronto
Toronto
5
OT
4
13.10.2016
2:00
Chicago
Chicago
St. Louis
St. Louis
2
5
13.10.2016
4:00
Edmonton
Edmonton
Calgary
Calgary
7
4
13.10.2016
4:30
San Jose
San Jose
Los Angeles
Los Angeles
2
1