NHL 14/15

game day 10/9/2014

9.10.2014
1:00
Toronto
Toronto
Montreal
Montreal
3
4
9.10.2014
1:30
Boston
Boston
Philadelphia
Philadelphia
2
1
9.10.2014
4:00
Calgary
Calgary
Vancouver
Vancouver
2
4
9.10.2014
4:00
Los Angeles
Los Angeles
San Jose
San Jose
0
4