Nemecký pohár 2018

game day - 11/08

8.11.2018
15:30
Slovensko
Slovensko
Švajčiarsko
Švajčiarsko
2
3
8.11.2018
19:00
Nemecko
Nemecko
Rusko
Rusko
3
OT
4